onsdag 10. februar 2010

Rapport om Storørreten på hurdalssjøen

Glåmmen og Lågen brukseierforening har sammen med Laboratoriet for Ferskvannsøkologi gjort en undersøkelse om storørreten i Hurdalssjøen. Interresant lesing for den som er ivrig fisker! Les mer her. Klikk der hvor det står "Les mer om undersøkelsen i vedlagt prosjektrapport". Da kommer det opp ei PDF fil. Rapporten ser ut til å være godt gjennomarbeidet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar