onsdag 9. juni 2010

Ny Rorkultføler er på vei!!

Alt ordner seg til slutt (selv om det koster!)
Stener Ruud på Mjøsservice har fått tak i føleren jeg manglet, og som er svært vanskelig å skaffe! Det er bare å bukke å takke (å betale:). Er jeg heldig, sitter den i båten allerede under NM!
Flere har vært på utkikk etter denne rorkultføleren for meg, og Allan P samt noen andre har virkelig gjort seg fortjent til en takk for bryderiet med å hjelpe:). Har sendt en del mailer selv rundt omkring i verden, og tatt noen telefoner, uten å få napp. Men ALLE har svart på henvendelsen........, untatt SIMRAD Norge som tydeligvis ikke synes det var nødvendig å svare en bruker av deres utstyr. De har noe å lære om kundebehandling der i gården. Det viser vel hva de tenker om den vanlige mann i gata som har kjøpt deres produkter!! Blir nok ikke Simrad på meg neste gang, det er helt sikkert, og jeg håper også at andre vil merke seg dette!!!! Det finnes tross alt andre meget bra piloter og utstyr.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar